Media

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI

Organizator Baja Carpathia stosuje kryteria dotyczące przyznawania akredytacji prasowych, telewizyjnych i radiowych zgodne z zasadami określonymi przez FIA, federację zarządzającą sportami motorowymi na świecie.

Akredytacje przyznawane będą wyłącznie przedstawicielom mediów o charakterze publicznym, którzy zamierzają relacjonować przebieg Baja Carpathia, a także zespołom prasowym obsługującym zawodników. 

Akredytacje ograniczają się wyłącznie do profesjonalnych dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.

Akredytacje będą przyznawane co najwyżej dla trzech przedstawicieli reprezentujących dane wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.

Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację dla mediów pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji znaczących artykułów i zdjęć.

 

FORMULARZ AKREDYTACJI

Poniższy formularz akredytacji należy wypełnić i wysłać on-line, następnie formularz wydrukować, a opieczętowany i podpisany przez redakcję i występującego o jej przyznanie dziennikarza dostarczyć przy odbiorze akredytacji do Biura Prasowego. Termin nadsyłania akredytacji upływa w dniu 28 kwietnia 2017, o godzinie 23:59. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

FORMULARZ AKREDYTACJI

Przypominamy fotoreporterom i operatorom TV, że obowiązuje kaucja za kamizelki w wysokości 100 złotych.

 

BIURO PRASOWE I AKREDYTACJE

VIVO! STALOWA WOLA
ul. Fryderyka Chopina 42
37-450 Stalowa Wola
Telefon: +48 602 636 135
E-mail:  media@bajacarpathia.pl

Godziny otwarcia Biura Prasowego
Piątek, 5 maja 2017r. – 19:00-22:00
Sobota, 6 maja 2017r. – 07:00-21:30
Niedziela, 7 maja 2017r. – 08:00-18:30

 

DO POBRANIA